Blockchain kan sammenlignes med en database. Blockchain består av flere blokker som er knyttet til hverandre for å danne en kjede. Hver blokk har informasjon lagret i seg. Informasjonen som er lagret i disse blokkene kan deles med ønskede brukere i et peer-to-peer (P2P) nettverk.

Blockchain er sikret ved hjelp av kryptografiske teknologier for å hindre uautoriserte personer i å tukle med dataene. Dataene som er lagret i blokkene følger et sett med algoritmer basert på konsensus. Dette betyr at når data er lagret etter gjensidig avtale, har ingen brukere lov til å redigere, slette eller legge til data i blokkene.

Når en transaksjon utføres, det være seg kontraktsmessige avtaler eller utveksling av informasjon, gjøres transaksjonen som en blokk. Blokken må valideres av alle brukere innenfor P2P-nettverket og ved validering etableres en permanent digital post. Når det er gjort, legges blokken til kjeden.

Teknologien bak blokkjede har gjort den fullstendig reviderbar og gjennomsiktig. Den har ikke et sentralt autoritetspunkt og mangler også et enkelt punkt for svikt eller kontroll. Dermed er transaksjoner gjort ved hjelp av denne teknologien helt sikre og gjennomsiktige.

Legg igjen en kommentar